Arkitekturfabrikken AS

Villa Solheim

Ombygging av en enebolig fra 1972. Huset ligger på Byneset med fantastisk utsikt og det var ønskelig å åpne opp huset for å ta inn landskapet.

Vi har jobbet med å minimere gangareal, få god flyt mellom ulike soner i huset, gode og varierte siktlinjer og flyt av lys. Huset har totalt sett fått et mer moderne uttrykk med knappe detaljer på takutstikk og ved vindusinnramming, og med stående panel som hovedkledning.

Det opprinnelige fotavtrykket er beholdt i det nye forslaget. Eksisterende tak skiftes ut med et nytt tak som har en brattere vinkel (45 grader) noe som vil gi gode bruksrom på loftet. Inngang i sokkel blir ny hovedinngang, den erstatter inngangen bak huset og gir en mer naturlig inngangssituasjon. Den bratte trappen mellom sokkel og 1.etg. byttes ut med en ny trapp som forbinder alle tre etasjer. Garasjen er flyttet fra sokkel til en frittliggende garasje ved avkjørsel. Garasjen i sokkel transformeres til oppholdsrom. Eksisterende bolig har et markert skille mellom sokkel og hovedetasje. Her har vi valgt å trekke panelet ned mot bakken for et renere utrykk. Det nye forslaget har en vertikal inndeling av huset med soverom mot nord og sosiale rom mot sør. Mellom de er kommunikasjonsaksen til huset med inngangsparti og trapp.