Arkitekturfabrikken AS

Tilbygg Byåsen

Skisseprosjekt av eksisterende enebolig med tilbakeføring av fasader og nytt tilbygg og carport.

Huset er en gammel trevilla fra 1907 som i flere runder har blitt oppgradert og mistet sitt opprinnelige utseende. Tiltakshaver ønsker å føre fasadene tilbake mot den tiden som huset er fra. Dagens inngangsparti til boligen er et tilbygg fra 1952. Dette ønskes erstattes med et nytt som i større grad løsriver seg fra den originale bygningskroppen og som inneholder bod og et flerbruksrom i tillegg til inngangsparti.