Arkitekturfabrikken AS

Reppetoppen

Boligprosjekt på Reppe øst for Trondheim.

Status: Byggetrinn 1 ferdigstilt 2017 – Byggetrinn 3 ferdigstilt 2020 – Byggetrinn 5 under oppføring
Tiltakshaver: Godhavn Utbygging AS
Omfang: 12 leiligheter og 55 rekkehus, 9000 m² BRA

Rekkehusene ligger i forrykkede bånd langs turdraget, og er forskjøvet i forhold til hverandre for å trekke grøntdraget inn og for å soneinndele uterommet mellom husene. Hver enhet er fremhevet med ulike farger. Fargene er hentet fra gården som lå på Steinhaugen, og er tradisjonelle trønderske farger som man også finner igjen i trehusbebyggelsen i sentrum. Fra avstand gir fargene boligene et fragmentert uttrykk som står i samspill med den etablerte småhusbebyggelsen som omkranser området, samtidig som det skaper identitet i nabolaget. På plannivå er det jobbet med å avgrense og definere graderingen av uterom fra offentlig til privat. Med dette også å forlenge innvendige oppholdsrom, trekke uterommet inn og dermed dempe den opplevde grensen mellom ute og inne.