Arkitekturfabrikken AS

Rjukan Torg

Åpen konkurranse om ny utforming av torget på Rjukan.

Rjukan er en langstrakt by, og gater og bystruktur strekker seg i øst-vest-retning. Vårt hovedgrep var å knytte byen sammen med en struktur som går på tvers av byens retning. Prosjektet introduserer en fysisk struktur som gjennom bevegelse, opplevelse og lys tilgjengeliggjør attraktive situasjoner, typiske for Rjukans topografi, fra Månaelva i sør til Handlegata i nord. Prosjektet strekker ut torget og deler det i to, Vintertorget og Sommertorget. Vintertorget er det fleksible torggulvet med en stor åpen flate. Sommertorget ligger i den sørvendte skråningen ned mot elva Måna.