Arkitekturfabrikken AS

Rekkehus på Berg

3 rekkehus i 2 etasjer

Status: Skisseprosjekt 2019
Tiltakshaver: Privat
Omfang: 130 m² BRA pr. enhet