Arkitekturfabrikken AS

Lauvsangervegen

 

Boligprosjekt på Byåsen i Trondheim.

Status: Ferdigstilt
Tiltakshaver: Godhavn utbygging AS
Omfang: 4 eneboliger på 160 m² BRA