Arkitekturfabrikken AS

Kristen videregående skole Trøndelag

Mulighetsstudie og første byggetrinn.

Status: Ferdigstilt sommeren 2019
Tiltakshaver: Kristen videregående skole Trøndelag
Omfang: Mulighetsstudie: 11 000 m² BTA.  Byggetrinn 1: 2000 m² BRA

Vi har utført en mulighetsstudie for utvidelse av Kristen videregående skole Trøndelag på Tiller i Trondheim. På bakgrunn av mulighetsstudiet og påfølgende skisseprosjekt er nå første byggetrinn ferstigstilt.

Bygget balanserer mellom tilpasning til den eksisterende stedskarakteren, som preges av større bygninger i tegl, og større grad av synlighet i omgivelsene. Fasaden åpner seg mot adkomsten og noen forsiktig plasserte karnapper fremhever aktiviteten på innsiden og skaper en større sammenheng mellom det som skjer ute og inne.