Arkitekturfabrikken AS

Kristen videregående skole Trøndelag

 

Mulighetsstudie og første byggetrinn.

Status: Ferdigstilles sommeren 2019
Tiltakshaver: Kristen videregående skole Trøndelag
Omfang: Mulighetsstudie: 11 000 m² BTA.  Byggetrinn 1: 2000 m² BRA

Vi har utført en mulighetsstudie for utvidelse av Kristen videregående skole Trøndelag på Tiller i Trondheim. På bakgrunn av mulighetsstudiet og påfølgende skisseprosjekt er nå første byggetrinn igangsatt. Undervisningsarealene skal stå ferdig til skolestart 2019. Bygget balanserer mellom tilpasning til den eksisterende stedskarakteren, som preges av større bygninger i tegl, og større grad av synlighet i omgivelsene. Fasaden åpner seg mot adkomsten og noen forsiktig plasserte karnapper fremhever aktiviteten på innsiden og skaper en større sammenheng mellom det som skjer ute og inne.