Arkitekturfabrikken AS

Knowledge POD

Skisseprosjekt for Lisboa arkitekturtriennale.

Knowledge-POD er et sosialt rom basert på bibliotekets verdier. Den skal plasseres på forskjellige steder i Lisboa, og fungere som en bibliotek-satellitt. Rommet gir en sosial nisje i den situasjonen den er plassert, det være seg en park, en gågate eller på en parkeringsplass. Som en demokratisk institusjon er bibliotekets rolle til å gi enkel tilgang til kunnskap for alle. Fysiske, så vel som psykiske barrierer som kan være et problem i de eksisterende bibliotekene, unngås med Knowledge-POD. Ved å legge til program kuratert av bibliotekarer, kobles PODen til det pedagogiske nettverket til biblioteket, samtidig som at den utvider det.