Arkitekturfabrikken AS

Ingeborg Ofstads veg 2

Boligprosjekt på Tiller sør for Trondheim. 33 leiligheter fra 45 til 95 m2.

Vi har lagt vekt på å bryte opp den sammenhengende bygningskroppen ved variasjoner i dybder, høyder og materialer. Bygget er hovedsakelig kledt i puss med to ulike farger. På noen av de inntrukne delene av bygget er det trekledning med omvendt lektepanel. Flere av leilighetene har et sprang i fasaden som danner en lun sone på uteplassen. Alle leilighetene er gjennomgående og har vestvendte uteplasser.

Prosjektet er under bygging.

Tiltakshaver: Godhavn Utbygging AS, delentreprise, BRA ca 3000 m2