Arkitekturfabrikken AS

Helsinki Hovedbibliotek

Åpen konkurranse om nytt hovedbibliotek i Helsinki.

Helsinki hovedbibliotek er en sentral node i et større nettverk av biblioteker. På biblioteket utvikles og utveksles idéer og kunnskap mellom mennesker, enten ansikt til ansikt, eller via medier som bøker, blogger, internettsider og aviser. Slik har biblioteket en rolle i samfunnet som skiller det fra de fleste andre bygg. Dette må reflekteres i hvordan man utformer bibliteksbygget. Kunnskap og idéer brukes og utvikles av mennesker, og mennesker er i sentrum for utformingen. Biblioteket vil, i sin form, materialitet og romorganisering, støtte opp under og styrke bibliotekets kjernekvaliteter. Disse har vi identifisert som rom for læring, demokratiske rom, og fellesskapets rom. Biblioteketbygget vil være robust nok til å tåle forandringer; en essensiell kvalitet ved tidløs arkitektur. Bibliotekets enkle form, gjennomsiktighet, og parklandskapet som flyter under bygget, skaper et demokratisk og robust møtested for mennesker, kunnskap og idéer.