Arkitekturfabrikken AS

Enebolig Steinan

Enebolig med utleieenhet på ca. 290 m2 ved Dragvoll i Trondheim.

Tomten har et enormt potensiale med tanke på utsikt, luft og lys. Prosjektet tilstreber å innlemme tomtens kvaliteter samtidig som det legger seg ydmykt i terrenget. Utforming, plassering, materialbruk og detaljering er valgt med tanke på å være varsom mot omgivelsene, skape gode uterom og lesbare romforløp og siktlinjer i boligen.

Bygget har en fasettert form som følger terrengets profil og som åpner seg mot utsikten. Konseptet for hele prosjektet er en filtrering av aktiviteter fra vei til utsikt. Boligvolumet et trukket bort fra gata noe som gir et lunt uterom mot sørøst og en overgangssone mellom det offentlige og private. Boligens hovedetasje har private og halvprivate soner mot øst og sosiale soner mot utsikten. Fra inngangspartiet går man gjennom en lavere del med soverom, bad, bod, trapp og kjøkken, og inn i en høyere del med stue, spisestue og utgang til terrassen mot vest. Det er lagt vekt på å skape god flyt mellom sonene. I sokkelen er det 3 soverom for barna, et oppholdsrom, bad og vaskerom. Det er også en hybelenhet med egen inngang, som inneholder 2 hybler og et fellesrom.