Arkitekturfabrikken AS

Enebolig Lade

Tiltakshaver ønsker ny enebolig på tomt på Lade i Trondheim der det i dag står en garasje. Tomta er liten og heller slakt mot nordøst. Det er god sikt til sjøen i nordvestre- østre retning fra toppen av tomta. Tiltakshaver ønsker å utnytte tomtas utsiktspotensiale.

Huset er tilpasset terrenget ved at inngangsparti, sovesone og bad ligger på et mellomplan mellom garasje/ gjesterom og stue/ kjøkken. Parkering og garasje er lagt en kote lavere enn inngangsparti. Sonen mellom er formet etter terrenget med en terrengtilpasset utvendig trapp. Stue og kjøkken ligger på øverste plan og åpner seg mot utsikt. Stue har direkte tilgang til overdekket terrasse og videre til åpen takterrasse mot sør. Takterrasse mot sør har tilkomst til hage med trapp i sør som er integrert i huskroppen.

Terrassene er en fortsettelse av hagen. Terrassene markerer en bevegelse på på taket av bygget. Bevegelsen er utrykt i fasaden ved et mykere formuttrykk med trekledning. Verandaen mot øst gis samme uttrykk. Huset forøvrig er foreslått med pusset overflate og har et strengere formspråk. Et overlys i trappen binder de to formvolumene sammen. Taket et er flatt, hvor taket på treformer er foreslått formet som en hage med innslag av terrassebord og rullestein/ gress. Og tak på pusset del er foreslått med rullestein. Slik vil takflatene være beskyttet og visuelt se penere ut fra høyereliggende tomter.