Arkitekturfabrikken AS

Enebolig Byåsen

Villa Kiønig er en enebolig på Byåsen som er tegnet ut i fra ønsket om en lavmælt tilpasning til eksisterende gererasjonsbolig på nabotomt. Formmessig er huset satt sammen av 3 rektangulære former med en forflytning i nord-sør retning. Huset ligger med samme vinkel i terrenget som generasjonsboligen, og danner sammen med eksisterende boliger et avsluttet tun. Forflyningen av volumene åpner fasaden mot utsikten og gir gode romlige kvaliteter innvendig. Huset har to etasjer; hovedetasjen og sokkel med utleiedel. Begge etasjer har alle hovedfunksjoner på ett plan. To av rektanglene har lyse pussede fasader, mens rektangelen lengst mot vest er sponkledt. Med sin avrundende form markerer den inngangen til hovedetasjen. En trapp i vestre del av sponform leder opp til takterrasse.