Arkitekturfabrikken AS

Bakke bydelshus

Ombygging av verneverdig bydelshus til senter for design.

Status: Tatt i bruk
Tiltakshaver: Albagruppen
Omfang: 1450 m² BTA

Det vakre, gamle bydelshuset på Bakklandet i Trondheim får nytt innhold med kontorer og senter for design. I tett samarbeid med tiltakshaver, brukere og byantikvar blir bygget istandsatt for å romme kontorer og boliger. Særegenheten i det gamle «kirkerommet» tas vare på og gjøres tilgjengelig for byen. Ved hjelp av forsiktige inngrep i fasaden ivaretas det historiske uttrykket samtidig som bydelshuset åpnes mot offentligheten og får en mer ekstrovert karakter.