Arkitekturfabrikken AS

Atelier Stokkøya

Transformasjon av et lite lagerbygg til atelier.
Status: under oppføring
Bærekonstruksjon levert: Tømmervåg Tre AS
Oppføring utføres av eierne: Marius L. Aasprong og Edvine Larssen

Den lille bygningen ligger i landlige omgivelser på Stokkøya nord for Trondheim. Bygget er oppført i tegl og var tidligere brukt til lager. Det er gammelt og slitt, men med et stort potensiale når det kommer til dets form, proporsjon og komposisjon. Prosjektet går ut på å transformere lagerbygget til et atelier. I utviklingen av prosjektet har det vært viktig å ta vare på den enkelheten som bygget har, å beholde så mye som mulig av det eksisterende, men å legge til det som er nyttig for den nye bruken; dagslys og takhøyde.

Eksisterende bygning har en tilnærmet kvadratisk grunnflate med to lave etasjer. Hovedidéen går ut på å erstatte det eksisterende taket med en ny takstruktur som gir økt takhøyde i hovedetasjen. Selve atelieret blir på denne etasjen mens etasjen under forblir et lagerrom. Den nye takstrukturen åpner seg mot utsikten og tar inn dagslys. Atelieret blir et halvklimatisert rom. Ved inngangspartiet er en klimatisert sone som blir varmesonen i bygget. Dette rommet får en peis og blir et lunt sted for å trekke seg tilbake.

Fotografi av Edvine Larsen