Arkitekturfabrikken AS

Steinhaugen på Reppe, B1

Boligprosjekt på Reppe øst for Trondheim.

Tiltakshaver: Godhavn Utbygging AS

Status: Første byggetrinn ferdigstilt 2017

Rekkehusene ligger i forrykkede bånd langs turdraget. Rekkehusene er forskjøvet i forhold til hverandre for å trekke grøntdraget inn og for å soneinndele uterommet mellom husene. Hver enhet har sin farge. Fargene er typiske for Trondheim. Fra avstand gir fargene området et fragmentert uttrykk som står i samspill med den etablerte småhusbebyggelsen som omkranser området. På plannivå er det jobbet med å avgrense og definere graderingen av uterom fra offentlig til privat. Med dette også å forlenge innvendige oppholdsrom, og å åpne grensen mellom ute og inne.