Arkitekturfabrikken AS

Modulbarnehager (SSA)

Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS, Gro Brandstadmoen arkitekt og saksbehandler i alle faser.

Fem barnehager basert på et rommodulsystem. Ved å utnytte modulproduksjonens logikk oppnås arkitektoniske kvaliteter som varierte innvendige romforløp, gode uterom og gode dagslysforhold. Systemet lar seg tilpasse ulike tomtesituasjoner. Barnehagene ligger i Okstadveien, Lohove, Nypvang, Kyvannet og Skjermveien. Bilder fra Kyvantnet Naturbarnehage og Lohove Barnehage.