Arkitekturfabrikken AS

Dokkhuset (SSA)

Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS , Gro Brandstadmoen arkitekt og saksbehandler i alle faser.

Transformasjon av dokkhuset på TMV-tomta til kulturscene. Sterke aktører med særegne interesser og behov gav store utfordringer i utformingen av en ny scene i det gamle pumpehuset. I tillegg til å bevare det lille husets karakter, med svært strenge regler til omfang av tilbygg, skulle det spille på lag med et vitalt og levende musikk- og kunstmiljø.  Det ble valgt å forlenge huset i begge gavler.Mot nordvest åpner det seg nye tilfartsårer fra sentrum via gangbruer, verftsbrua og dokkgata. Musikken pumpes gjennom det gamle lokalet og ut mot byen. Materialer og formutrykk er valgt med tanke på å utfordre sansene og komplimentere eksisterende bygg. Slik spiller det sammen med aktørene som bebor huset. Det meste er bevart i dokkhuset. Pumpene er opplyst gjennom et glassgulv i baren. Vinduene i salen er beholdt med nye glass på innsiden. Teglveggene viste seg å fungere bra til aksustisk musikk. En lang samspillsprosess med aktører, entreprenør og rådgivere innenfor akustikk, lyd og brann står Dokkhuset fram som en god hverdagsscene som er funksjonell og populær og som står godt mellom historie og framtid på Nedre Elvehavn.