Arkitekturfabrikken AS

Berg Studentby (SSA)

Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS, Jens Bjørnstad arkitekt og saksbehandler i alle faser.

Prosjektets fokus er tilpasning til omgivelsene med variasjon i boform og tilgjengelighet i leilighetene. Prosjektet løser situasjonen med to sjikt av bygningsmasse, én som håndterer terrenget, og en som relaterer seg til nabolagets villastruktur. Rommet mellom bygningene og internt i kollektivene er formet for å gi best mulig lys- og siktforhold. Leilighetene (kollektivene) har egne uterom knyttet til inngangspartiet i tilegg til felles grøntareal. Materialer er valgt med tanke på miljø, varighet og vedlikeholdsvennlighet. Prosjektet er i bruk målt tilnærmet passivhus.Prosjektet ble gjennomført med en variasjon av modul, element og på-plassen-bygging. Alt sydd sammen for å gi best mulig fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektet.

Forbildeprosjekt universell utforming(tilgjengelig bolig).

(TEK07)2010

Trondheim kommune sin energisparepris 2012 (SiT)

LEED-sertifisert som Norges første boligkompleks.